ക്ലാസ്.പി.ടി.എ യോഗം 2015 സെപ്തംബര്‍ 18 ‍‍വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്.മുഴുവന്‍ രക്ഷിതാക്കളും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കുക.

Tuesday, 15 September 2015

 സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ 2015 ജൂണ്‍- സെപ്തംബര്‍
Tuesday, 3 March 2015

സ്കൂൾ കലണ്ടർ 2014 മാർച്


Tuesday, 24 February 2015

ഗണിത മധുരം വിതറി സ്കൂള്‍ മെട്രിക്ക് മേള

       ഗണിതപഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായി സ്കൂളില്‍ ഒരുക്കിയ മെട്രിക്ക് മേള ഞങ്ങള്‍ക്ക് പുത്തനനുഭവമായി. നിത്യജീവിതത്തില്‍ നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീളം,ഭാരം,ഉള്ളളവ്,സമയം എന്നീ മെട്രിക്ക് അളവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ നാല് മൂലകളിലായി ഒരുക്കിയാണ്  മെട്രിക്ക് മേളയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നത്.ബാഡ്ജ് നിര്‍മ്മാണമായിരുന്നു ആദ്യ പ്രവര്‍ത്തനം.
                  മെട്രിക്ക്മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം എസ്.എം. സി  ചെയര്‍മാന്‍ സി.കെ സന്തോഷിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ വി.വി.വെള്ളുങ്ങ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെട്രിക്ക് മേള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...


മെട്രിക്ക് മേള കാണാനും പങ്കാളികളാകുന്നതിനുമായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂളിലെത്തിയിരുന്നു.


Tuesday, 20 January 2015

                                             INCOME TAX 2014-15


മാർച്ച്‌ മാസാരംഭത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും  നാം അടയ്ക്കേണ്ട ആദായനികുതി പൂർണ്ണമായും അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതിനാൽ ഫെബ്രുവരി മാസം  നമുക്ക് ഒരു ടാക്സ് മാസമായി മാറുന്നു.  ആദായനികുതി കൃത്യമായി കണക്കാക്കി  അത് ഒട്ടും കുറയാതെ ശമ്പളത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള  പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കും.  നമുക്ക് അർഹമായ എല്ലാ ഇളവുകളും കിഴിവുകളും നേടുന്നതോടൊപ്പം  അർഹമല്ലാത്ത ഒരിളവും നേടിയിട്ടില്ലെന്നും നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം.  ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിനും Statement തയ്യാറാക്കുന്നതിനും UBUNDUവിലും EXCEL ലും തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ കയ്യെത്തും ദൂരത്തു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും നികുതി കണക്കാക്കുന്ന വഴി നാം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.  അതിന് കുറെയൊക്കെ ഇനിയുള്ള വരികൾ സഹായകരമായേക്കും

2014 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ 2015 മാർച്ച്‌ 31 വരെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിനുള്ള ആദായ നികുതിയാണ് നാം കണക്കാക്കുന്നത്. 2014 മാർച്ച്‌ മുതൽ 2015 ഫെബ്രുവരി മാസം വരെയുള്ള ശമ്പളമാണ് നമുക്ക് ഇക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് മാർച്ച്‌ മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെയുള്ള ശമ്പളമാണ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത്.
GROSS SALARY INCOME 
ആകെ ശമ്പളവരുമാനത്തിൽ  2014 മാർച്ച്‌  മാസം മുതൽ 2015 ഫെബ്രുവരി  മാസം വരെയുള്ള  Pay,  DA , HRA , CCA , Special Allowance,  Overtime Allowance , 2014 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനും 2015 മാർച്ച്‌ 31 നും ഇടയിൽ ലഭിച്ച Festival Allowance, Bonus, DA Arrear, Pay Arrear , Leave Surrender എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു.
15000 രൂപ വരെയുള്ള Medical Reimbursement, Travelling Allowance, Daily Allowance, Uniform Allowance , Hill Track Allowance, Conveyance Allowance എന്നിവ Gross Salary Income ത്തിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.
 NET SALARY INCOME  അല്ലെങ്കിൽ  Income Chargeable under the head Salaries)
Gross Salary Income ത്തിൽ നിന്നും താഴെ കൊടുത്ത ഇനങ്ങൾ കുറച്ചാൽ Net Salary Income ലഭിക്കുന്നു.
1.HRA (Section 10(13A)
വാടകവീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay +DA ) പത്തു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വീട്ടുവാടക കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് HRA ഇനത്തിൽ കുറവ് ലഭിക്കാൻ അർഹത. ഇനി പറയുന്ന മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌ മാത്രമേ ഇളവായി ലഭിക്കൂ.
1- ആ വർഷം ലഭിച്ച HRA ,
2-ശമ്പളത്തിൻറെ (Pay+DA) 10% ത്തിലും കൂടുതലായി വീട്ടുവാടക കൊടുത്തത്.
3-ശമ്പളത്തിൻറെ 40%
(ഉദാഹരണമായി 3000 രൂപ ഒരു വർഷം HRA ലഭിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം 350000 രൂപ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അയാളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 10% 35000  ആണല്ലോ. അയാൾ ആ വർഷം 34000 വീട്ടുവാടക കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇളവ് ഇല്ല.  37000 കൊടുത്തെങ്കിൽ 2000 രൂപ ഇളവ്. 70000 രൂപ കൊടുത്തെങ്കിൽ 3000 രൂപ ഇളവ് )
2- Professional Tax  (Section 16(iii)), Entertainment Allowance (Section 16(ii))
ആ വർഷം കൊടുത്ത തൊഴിൽ നികുതി കുറയ്ക്കാം.  കൂടാതെ ആ വർഷം ലഭിച്ച Entertainment Allowance ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കാം. ഇത്രയും കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് Income Chargeable under the head salaries (Net Salary Income)
GROSS TOTAL INCOME 
ഇപ്പോഴത്തെ തുകയിൽ നിന്നും Housing Loan Interest കുറയ്ക്കുകയും മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കൂട്ടുകയും ചെയ്‌താൽ GROSS TOTAL INCOME കിട്ടുന്നു.
Housing Loan Interest  (Section 24(b) )
സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ പലിശ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കുറയ്ക്കാം.  ഇതിനായി പലിശ നൽകേണ്ട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പലിശ സംഖ്യ, ലോണ്‍ എടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കുറവിന് അർഹതയുള്ളൂ.
A .1-4-1999 ന് ശേഷം വീട് വാങ്ങുന്നതിനോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ കുറവ് ലഭിക്കും.  രണ്ടു ലക്ഷം ഇളവു ലഭിക്കാൻ ലോണ്‍ എടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.  ഇത് കാണിക്കാൻ ഒരു "Self  Declaration" നൽകിയാൽ മതിയാകും.
B. 1-4-1999 ന് മുമ്പ് എടുത്ത വായ്പയാണെങ്കിൽ പരമാവധി 30,000 രൂപ മാത്രമേ കുറവ് ലഭിക്കൂ.
C . റിപ്പയർ, പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ലോണ്‍ എന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിലും  പരമാവധി ഇളവ് 30,000 രൂപയാണ്.
(ഹൗസ്  പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ന head ൽ നഷ്ടമായാണ് ഇത്  കാണിക്കുന്നത്.  അത് കൊണ്ടാണ് Form 16 ന്റെ Part B യിൽ ഈ സംഖ്യ Income from House Property യ്ക്ക് നേരെ മൈനസ് ചിഹ്നം ചേർത്ത് കാണിക്കുന്നത്)
TAXABLE INCOME അല്ലെങ്കിൽ TOTAL INCOME 
Gross Total Income ത്തിൽ നിന്നും Chapter VI-A യിൽ പറയുന്ന അർഹമായ കിഴിവുകൾ കുറച്ചാൽ Taxable Income ലഭിക്കുന്നു.  ഈ Taxable Income ത്തിനാണ് നാം നിശ്ചിത നിരക്ക് പ്രകാരം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. Income Tax രേഖകളിലും Form 16 ലും മറ്റും TOTAL INCOME എന്നാണ് Taxable Income ത്തിനു പേര് കാണുക. Total Income എന്നാൽ നമുക്ക് ആകെ ലഭിച്ച വരുമാനമാണെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. Total Income എന്നാൽ എല്ലാ കിഴിവുകൾക്കും ശേഷമുള്ള ഇൻകം ആണ്.
Chapter VI -A യിലെ കിഴിവുകൾ 
80 C 
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന കിഴിവായ Section 80 C പ്രകാരമുള്ള  കിഴിവുകൾ പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെ Gross Total Income ത്തിൽ നിന്നും കുറയ്കാം. ആ വർഷം അടച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത തുക മാത്രമേ 80 C  പ്രകാരം കിഴിവായി ലഭിക്കൂ.
1. Provident Fund  ൽ നിക്ഷേപിച്ച subscription തുകയും അരിയറും കിഴിവായി അനുവദിക്കും. (ലോണിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കില്ല)
2. LIC   യിൽ ജീവക്കാരന്റെയോ ഭാര്യ/ഭർത്താവിന്റെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അടച്ച പ്രീമിയം കിഴിവായി ലഭിക്കും. (1-4-2012 നു മുമ്പ് എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 20 %ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും 1-4-2012 ശേഷം  എടുത്ത പോളിസി ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടരുത് എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് പരമാവധി അനുവദനീയമായ കിഴിവ് പോളിസിയുടെ 20%/ അല്ലെങ്കിൽ 10% വരെയാണ്.)
3. SLI,  GIS,  FBS  എന്നിവ.
4. വീട് നിർമ്മാണത്തിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ എടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിൽ മുതലിലേക്കുള്ള ഭാഗം 80 C പ്രകാരം കിഴിവിന് അർഹമാണ്. എന്നാൽ റിപ്പയറിങ്ങിനോ പുനർനിർമ്മാണത്തിനോ എടുത്ത ലോണിന്റെ മുതലിലേക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് അനുവദനീയമല്ല)
5. Scheduled Bank കളിലോ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിലോ  5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കാലത്തേക്കുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപം.
6. Tution Fees - ജീവനക്കാരന്റെ പരമാവധി രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അടച്ച Tution Fees ഇളവായി ലഭിക്കും. പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുതലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന ഏത് Full Time കോഴ്സും ആവാം. എന്നാൽ Tution Fee അല്ലാതെ മറ്റു ഫീസുകളൊന്നും ഇളവിന് അർഹമല്ല.
7. സ്വന്തം താമസത്തിനായി വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള Stamp Duty, Registration ഫീസ്‌ എന്നിവ.
ഇവ കൂടാതെ  അംഗീകരിച്ച Superanuation Fund , National Saving Certificate , LIC യുടെയും UTI യുടെയും Unit Linked Insurance Plan , നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Annuity Plan, നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Mutual Fund, ICICI, IDBI ,NABARD എന്നിവയുടെ Infrastructure Development Bond എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും Section 80 C പ്രകാരം ഇളവിന് അർഹമായ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും കുറയ്ക്കാം.
80 CCC
LIC യുടെയോ മറ്റു അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ പെൻഷൻ പദ്ധതികളായ Annuity Plan കളിലെ നിക്ഷേപം.
80 CCD
സർക്കാർ പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ ജീവനക്കാരന്റെ വിഹിതം അടച്ച തുക 80 CCD പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.  National Pension Scheme  ഉൾപ്പെട്ടവർ  അടച്ച തുക ഈ Section പ്രകാരമാണ് കാണിക്കേണ്ടത്.  ഇത് ശമ്പളത്തിന്റെ (Pay +DA) യുടെ 10 % ത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.  Section 80 CCD പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് പരമാവധി 1 ലക്ഷം മാത്രമാണ്.
Section 80C, 80CCC , 80CCD എന്നിവയിലെ ആകെ കിഴിവ് പരമാവധി 1,50,000 രൂപ വരെയാണ്.  ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ കിഴിവുകളും 1,50,000 ത്തിന് പുറത്തുള്ളവയാണ്.
80 CCG
നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത Equity Saving Scheme കളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവാണ് ഇത്.  ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് അർഹമായ പദ്ധതിയാണ് Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme. നിക്ഷേപത്തിന്റെ പകുതി തുകയ്ക്കുള്ള കിഴിവ് പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. നിക്ഷേപം നടത്തിയ ശേഷം തുടർച്ചയായ 3 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഈ കിഴിവ് claim ചെയ്യാം.  ഈ നിക്ഷേപം 3 വർഷത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കണമെന്നും ജീവനക്കാരന്റെ Gross Total Income 12 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുതെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്.
80 D (Health Insurance Premium)
ജീവനക്കാരൻറെയോ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ പേരിൽ അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയം,  പരമാവധി 15,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പ്രായം 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായെങ്കിൽ പരമാവധി തുക 20,000 ആണ്.  ഇത് കൂടാതെ ജീവനക്കാരനോ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ നടത്തിയ Preventive Health Check up നായി നല്കിയ തുകപരമാവധി 5000 രൂപയും 80D പ്രകാരം കിഴിവിന് പരിഗണിക്കും.  ഇവർക്കുള്ള ആകെ കിഴിവ് 15,000 അല്ലെങ്കിൽ 20,000 കവിയാൻ പാടില്ല.
ഇത് കൂടാതെ ജീവക്കാരന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ അടച്ച Health Insurance പ്രീമിയത്തിനു മറ്റൊരു 15,000 കൂടെ ഇളവ് ലഭിക്കും.  ഇവരിലൊരാൾ സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ ആണെങ്കിൽ കിഴിവ് പരമാവധി 20,000 വരെ ആവാം.
 മാതാപിതാക്കൾക്ക് നടത്തിയ Preventive Health Check up 5000 രൂപ വരെ 80D പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന്  അർഹമാണ്.  ഇവർക്കുള്ള ആകെ കിഴിവ് 15,000 അല്ലെങ്കിൽ 20,000 കവിയാൻ പാടില്ല.
Health Insurance  പ്രീമിയം നേരിട്ട് പണമായി നൽകാതെ മറ്റെതെങ്കിലും വഴി (Cheque, DD etc) നൽകിയതാവണം .  Health Check up ന് പണം നേരിട്ട് നൽകിയതാവാം.
80 DD - (For Disability of dependants with disability)
ജീവനക്കാരന്റെ ശാരീരിക, മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ഭാര്യ / ഭർത്താവ് , മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ , സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ചികിത്സ, ശുശ്രൂഷ, ട്രെയിനിംഗ്, പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാലും ഇവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിലെ ഇതിനായുള്ള അംഗീകൃത സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാലും 80DD പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയായാലും 50,000 രൂപയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക.  80 % ത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
 ഇതിനായി Medical Authority യിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Autism, Cerebral palsy , Multiple Disability എന്നിവയ്ക്ക് Form 10IA യിൽ ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.
80U (For Employee with disability)
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ  ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ജീവനക്കാരന് Disability ഉണ്ടെന്നു ഒരു Medical Authority സർട്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക്‌ 50,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.  50000 രൂപ എന്ന നിശ്ചിത തുകയാണ് ഇളവ്.  അല്ലാതെ ചെലവഴിച്ച തുകയല്ല.  കടുത്ത വൈകല്യം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ (Above 80 % disability) ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇളവുണ്ട്.  80DD യിലേതു പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Disability താല്ക്കാലികമാണെങ്കിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം വീണ്ടും പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാക്കണം.
80 DDB (For Medical treatment of specified diseases)
ജീവനക്കാരൻ,  ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ  ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ള പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാചെലവ് 80DDB പ്രകാരം കിഴിവ് അനുവദിക്കും.
Neurological diseases (dementia , chorea , motor neuron disease , ataxia , parkinson disease etc ) , malignant cancer , aids , chronic renal failure , hemophilia , thalassemia എന്നിവയുടെ ചികിത്സാചെലവുകൾക്കാണ് അർഹതയുള്ളത്.  40,000 രൂപയാണ് പരമാവധി ലഭിക്കാവുന്ന കിഴിവ്.  എന്നാൽ രോഗി Senior Citizen ആണെങ്കിൽ  60,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.  ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറിൽ നിന്നും Form 10- I  യിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  Reimburse ചെയ്തെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചേ ഇളവ് ലഭിക്കൂ.
80 E  (Interest for loan for higher education )
ഭർത്താവ് / ഭാര്യയുടെയോ മക്കളുടെയോ താൻ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആയ കുട്ടികളുടെയോ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശയായി അടച്ച സംഖ്യ 80U പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.പലിശ അടച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷക്കാലമാണ് ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുക.  Higher Secondary Examination ന് ശേഷം പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെയാണ് Higher education എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.  80E പ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന് പരിധി ഇല്ല.
80 G (Donations to notified Funds and charitable institutions)
ചില Notified Fund കളിലേക്കും Charitable Institution കളിലേക്കും നൽകിയ സംഭാവന 80G പ്രകാരം കിഴിവ് ലഭിക്കും.  ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് (TDS) കണക്കാക്കുന്നതിന്  ഇത് പരിഗണിക്കില്ല.  Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ കാണിച്ച് ഇളവ് നേടാം.  (ചില Notified Fund കളിലേക്ക് സ്ഥാപനം വഴി ശേഖരിച്ച സംഭാവന TDS ന് പരിഗണിക്കും.)
80GG 
2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ Financial Institution നിൽ നിന്നും എടുത്ത  ഹൌസിംഗ് ലോണിന്റെ പലിശ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അടച്ചത് 1,00,000 രൂപ വരെ ഈ സെക്ഷൻ  പ്രകാരം ഇളവു ലഭിക്കും. ലോണ്‍ എടുക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാരന് മറ്റൊരു വീട് ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.  വീടിന്റെ വില 40 ലക്ഷത്തിലും ലോണ്‍ തുക 25 ലക്ഷത്തിലും കവിയരുത്.   CLICK HERE FOR MORE DETAILS
80GGC
80GGC പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് TDS ന് പരിഗണിക്കില്ല.  Income Tax Return സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കിഴിവ് കാണിക്കാം. Representation of the People Act ന്റെ Section 29A പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാർട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സംഭാവന കിഴിവ് ലഭിക്കും.  കാഷ് ആയി നല്കിയ സംഭാവന പരിഗണിക്കില്ല. Cheque , DD, Credit card , Internet banking എന്നിവയിലൂടെ നൽകിയതാവാം.  സംഭാവന പൂർണ്ണമായി കിഴിവിന് പരിഗണിക്കും.
80TTA
ബാങ്ക് , കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ SB Account  കളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പലിശ നിങ്ങൾ Gross Total Income ത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കിഴിവിന് അർഹതയുള്ളൂ.  പരമാവധി 10,000 രൂപ കിഴിവായി ലഭിക്കും.
Chapter VI -A യിലെ പ്രധാന കിഴിവുകൾ ഇത്രയുമാണ്.  Gross Total Income ത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അർഹതയുള്ള കിഴിവുകൾ കുറച്ചാൽ Total Income  അല്ലെങ്കിൽ Taxable income കിട്ടുന്നു.
ഈ Total Income പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായി റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ Section 288A യിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും Circular No -17/ 2014 CBDT Dated  10-12-14 ൽ TDS Quarterly Return (Q4) ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ Annexure II ൽ Total Taxable Income (column 346) റൗണ്ട് ചെയ്യാതെ കാണിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.  അത് കൊണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാതെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായകരമാവുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.
Taxable Income (Total Income)ത്തിന്  ഈ വർഷത്തെ നിരക്ക് പ്രകാരം   ടാക്സ് കണക്കാക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത്.  അതിനായി  ഈ വർഷത്തെ Income Tax Rate പരിശോധിക്കാം.
INCOME TAX RATE for 2014-15
60 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കുള്ള Normal Rate ആവും നമുക്കാവശ്യം.
1.)  2,50,000 രൂപ വരെ ടാക്സ് ഇല്ല.
2.)  2,50,000 ത്തിന് മുകളിൽ 5,00,000 വരെ  : 2,50,000 ത്തിനു മുകളിലുള്ള തുകയുടെ 10 %.. ഇതിൽ നിന്നും Section 87A പ്രകാരമുള്ള റിബേറ്റ് പരമാവധി 2000 രൂപ കുറയ്ക്കാം. ഫലത്തിൽ 2,70,000 ത്തിന് മുകളിൽ മാത്രമേ ടാക്സ് ഉണ്ടാവൂ.
3.) 5,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ 10,00,000 വരെ : 25,000 രൂപയും 5,00,000 ത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നന്റെ  20 % വും കൂട്ടിയ തുക.  (5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ Total Income ഉണ്ടെങ്കിൽ Rebate കിട്ടില്ല)
4.) 10,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ : 1,25,000 രൂപയും 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നത്തിന്റെ 30 % വും കൂട്ടിയ തുക.
60 വയസ്സ് മുതൽ 80 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള നിരക്ക്
1.) 3,00,000 വരെ ടാക്സ് ഇല്ല.
2.) 3,00,000 മുതൽ 5,00,000 വരെ : 3 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വരുന്നത്തിന്റെ 10 %.  ഇതിൽ നിന്നും Section 87A പ്രകാരമുള്ള റിബേറ്റ് പരമാവധി 2000 രൂപ കുറയ്ക്കാം.
3.) 5,00,000 ലക്ഷം മുതൽ 10,00,000 വരെ : 20,000 രൂപയും 5,00,000 ത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നന്റെ  20 % വും കൂട്ടിയ തുക.  (5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ Total Income ഉണ്ടെങ്കിൽ Rebate കിട്ടില്ല)
4.) 10,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ : 1,20,000 രൂപയും 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നത്തിന്റെ 30 % വും കൂട്ടിയ തുക.
80 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്
1.) 5,00,000 വരെ ടാക്സ് ഇല്ല.
2.) 5,00,000 മുതൽ 10,00,000 വരെ : 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളില വരുന്ന തുകയുടെ 20%.
3.) 10,00,000 ത്തിനു മുകളിൽ : 1,00,000 രൂപയും 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നത്തിന്റെ 30 % വും കൂട്ടിയ തുക.
SURCHARGE
ഒരു കോടിക്ക് താഴെ Taxable Income ഉള്ളവർക്ക് Surcharge  ഇല്ല.
EDUCATION CESS
ആദായ നികുതിയുടെ 2 % Education Cess ഉം 1 % Secondary and Higher Education Cess ഉം കൂടി ആകെ 3 %  Cess കൂടി നികുതിയോട് കൂട്ടണം. ഇതാണ് ഈ സാമ്പത്തികവർഷം അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ്.
Rounding of Income Tax 
Income Tax Act ന്റെ Section 288B യിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതായ ടാക്സ് പത്തിന്റെ  ഗുണിതങ്ങളായി റൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും  ഈ വർഷത്തെ Circular No 17 / 2014 Dated 10-12-2014 CBDT ൽ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്.  "Employer is advised to quote Total Taxable Income in Annexure  II  without rounding-off  and TDS should be deducted and reported accordingly , ie, without rounding-off TDS also"
TDS Return ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ RPU വിലെ Annexure II ൽ നമുക്ക് റൌണ്ട് ചെയ്ത Total Income ചേർത്താൻ കഴിയില്ല.  Gross Total Income ത്തിൽ നിന്നും deduction കൾ കുറച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യ calculate ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് ടാക്സ് റൌണ്ട് ചെയ്യാതെ ചേർക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
Relief  u/s  89(1)
മുൻവർഷങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട ശമ്പളം,DA തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും അരിയറായി ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടായ ടാക്സ് വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ Section 89 (1) നമ്മെ സഹായിക്കും.  മുൻവർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ശമ്പളം അതാത് വർഷങ്ങളിലെ വരുമാനത്തോട് കൂട്ടി ടാക്സ് കാണുകയും ഈ വർഷത്തെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ടാക്സ് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന കണക്ക് Form 10E യിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് Tax Relief നേടാം.  ഇതിന് സഹായകരമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ MATHSBLOG ൽ നിന്നും ലഭിക്കും.
Form 10E വഴി Relief ന്  അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കേണ്ടതായ ടാക്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കാം.
ഇനി മുൻമാസങ്ങളിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും TDS അയി ആകെ കുറച്ച ടാക്സ് അടയ്കേണ്ട ടാക്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക.  ഇതാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കെണ്ടത്.

Monday, 19 January 2015

കേരളം ഓടി...കൂടെ ഞങ്ങളും

കേരളം ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി.ഞങ്ങളും കൂടെ ഓടി.കേരളം ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ദേശീയഗെയിംസിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന റണ്‍ കേരള റണ്ണിന്‍റെ ഭാഗമായി സ്കൂളില്‍ നടന്ന കൂട്ട ഓട്ടം പുഷ്പടീച്ചര്‍ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. സ്കൂള്‍ലീഡര്‍ വൈഷ്ണവ് ദേശീയഗെയിംസ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.


Wednesday, 14 January 2015

 എല്‍.എസ്.എസ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറാകാം

        നാലാം ക്ളാസിലെ പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാര്‍ഥികളെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് എല്‍.എസ്.എസ്. ലോവര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ് എക്സാമിനേഷന്‍ എന്നതാണ് എല്‍.എസ്.എസിന്‍െറ പൂര്‍ണ രൂപം. ഈ വര്‍ഷത്തെ എല്‍.എസ്.എസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 21നാണ് നടക്കുക. എല്‍.എസ്.എസിനെ അടുത്തറിയാനും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാനുമുള്ള വിഭവമാണ് ഈ ലക്കത്തില്‍
വിലയിരുത്തല്‍
ഒന്നാം ക്ളാസ് മുതല്‍ നാലാം ക്ളാസ് വരെയുള്ള പഠനത്തിനിടയില്‍ കുട്ടികള്‍ ആര്‍ജിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്‍.എസ്.എസ് പരീക്ഷ നടക്കുക. മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുക. വിഭാഗം എയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനാധിഷ്ഠിത വിലയിരുത്തലും ബിയില്‍ വസ്തുനിഷ്ഠ വിലയിരുത്തലും സിയില്‍ പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ വിലയിരുത്തലും നടക്കും.
പ്രവര്‍ത്തനാധിഷ്ഠിതവിലയിരുത്തല്‍ (എ വിഭാഗം)
ഭാഷ, പരിസരപഠനം, ഗണിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുക. ചോദ്യങ്ങള്‍ സ്വയം വായിച്ച് ഉത്തരം എഴുതേണ്ട രീതിയിലാണ്. പ്രത്യേകം ഉത്തരക്കടലാസില്‍ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ എഴുതി പരീക്ഷാ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകന് കൈമാറണം. പരീക്ഷക്കാവശ്യമായ സാമഗ്രികള്‍ ആ സമയം നല്‍കും.
വസ്തുനിഷ്ഠ ചോദ്യങ്ങള്‍ (ബി വിഭാഗം)
ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് ഉത്തരങ്ങള്‍ തന്നിട്ടുള്ള മള്‍ട്ടിപ്പ്ള്‍ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവയില്‍ വരുക. ഭാഷ, ഗണിതം, പരിസര പഠനം എന്നിവയിലെ പുതിയതും പഴയതുമായ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. ഉത്തരമെഴുതേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ്ബുക്ലെറ്റില്‍തന്നെയാണ്.
പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ(സി വിഭാഗം)
         പഠനപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ കുട്ടികള്‍ തയാറാക്കിയ മികച്ച പഠനോല്‍പന്നങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തുവെച്ച ഫയലാണ് പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ. കുട്ടികളുടെ നോട്ട്പുസ്തകംതന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം വിലയിരുത്തപ്പെടുക. പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുട്ടികളുമായി അഭിമുഖം നടത്തും. ഈ അഭിമുഖത്തിലൂടെ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും അധ്യാപകന് കൃത്യമായ വിവരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും.
സമയക്രമം
രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ 12 വരെയാണ് എ വിഭാഗത്തിന്‍െറ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്തുക. തുടര്‍ന്ന് 12 മുതല്‍ ഒന്നു വരെയുള്ള ഒരു മണിക്കൂര്‍ മള്‍ട്ടിപ്പ്ള്‍ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളുമായുള്ള പരീക്ഷ നടക്കും.  ആകെ 30 മാര്‍ക്ക്. മുഴുവന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം എഴുതണം. ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മുതല്‍ നാലു വരെ പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ വിലയിരുത്തലും അഭിമുഖവും നടക്കും.
ഭാഷ
  പത്രവാര്‍ത്ത, ലഘുകുറിപ്പ്, അടിക്കുറിപ്പ്, നോട്ടീസ്, വര്‍ണന, കവിത, കത്ത്, ഡയറി, ആത്മകഥ, നിവേദനം, വിവരണം, സംഭാഷണം, യാത്രാവിവരണം, ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്, കഥ, കവിത എന്നീ ശേഷീമേഖലകളില്‍നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക.
പരിസരപഠനം
ശാസ്ത്രസംബന്ധിയും ജീവിതഗന്ധിയുമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പരിസരപഠനം പരീക്ഷ നടക്കുക. നിരീക്ഷണം, വര്‍ഗീകരണം, യാത്രാക്കുറിപ്പ്, പ്രോജക്ട്, അറിവിന്‍െറ പ്രയോഗം, അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്തല്‍ എന്നീ ശേഷീമേഖലകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ എല്‍.എസ്.എസിനു പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഗണിതം
സാധാരണ എല്‍.എസ്.എസ് പരീക്ഷയില്‍ കുഴക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഗണിതത്തില്‍നിന്ന് പൊതുവെ ചോദിക്കുക. എന്നാല്‍, ചോദ്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ ഉത്തരമെഴുതല്‍ എളുപ്പമാകും. സംഖ്യാബോധം, സങ്കലനം, ഹരണം, ഭിന്നസംഖ്യ, സമയവും ദൂരവും, വ്യവകലനം, ഗുണനം, യുക്തിസമര്‍ത്ഥനം, അളവുകള്‍, സമയം, രൂപങ്ങള്‍, പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്നീ ശേഷീമേഖലകളില്‍നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ പരീക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് പരീക്ഷാഹാളിലെത്തുക.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക
ചോദ്യമാതൃകകള്‍ക്ക്
ഡയറ്റ് തൃശ്ശൂര്‍ 
മാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

Tuesday, 6 January 2015

ചിത്രശലഭങ്ങളെത്തേടി

             മൂന്നാം ക്ലാസിലെ പരിസരപഠനത്തിലെ വര്‍ണ്ണച്ചിറകുകള്‍ വീശി വീശി എന്ന പാഠഭാഗം പൂമ്പാറ്റകളുടെ വര്‍ണ്ണലോകത്തേക്ക് കടന്ന് ചെന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പൂമ്പാറ്റകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ക്ലാസില്‍ ചിത്രശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ സഹായകമായി.ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Thursday, 18 December 2014

ഞങ്ങള്‍ ലജ്ജിക്കുന്നു നിങ്ങളെയോര്‍ത്ത്....

പെഷവാര്‍ കൂട്ടക്കൊലയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുക..


Monday, 17 November 2014

ഒരു റോസാച്ചെടി ഇനി എല്ലാവീട്ടിലും

                        വീണ്ടും ഒരു ശിശുദിനം കൂടി.കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. (ജനനം 14.11.1889) നെഹ്റുജിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോസാച്ചെടി നട്ടുകൊണ്ടാകണം ഇത്തവണത്തെ ജന്മദിനാഷോഷം. എല്ലാവരും രണ്ട് റോസായുടെ തണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കണം. അത് അസംബ്ലിയില്‍ വെച്ച് കൈമാറി വിതരണം ചെയ്യും. ഒരു ചെടി വീട്ടില്‍ നടണം. മറ്റേത് സ്കൂള്‍ റോസാത്തോട്ടത്തിലേക്ക്.അസംബ്ലിയില്‍ തീരുമാനമായി.തീരുമാന പ്രകാരം തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നു.


ശിശു ദിനത്തില്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍ നടന്ന മറ്റ് പരിപാടികള്‍
  • രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ്
  • എന്റെ പൂന്തോട്ടം- ചിത്ര രചന
  • നെഹ്റു- ചിത്രങ്ങളിലൂടെ (ഗൂഗിള്‍ ഇമേജസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.
  • കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് ചാച്ചാജിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക